otrosko_igrisce

crta
projekti

Trkamo na vrata dediščine je projekt, ki že nekaj let povezuje turistično ponudbo dediščine območja od Kamnika do Šmartnega pri Litiji in v nekaterih primerih tudi širše, v zaokroženo območje. Cilj projekta je ohranjanje dediščine območja in generiranje razvoja kulturnega turizma. V letih 2007 do 2009 je bilo v projekt vključeno tudi območje Zelene osi ob Kamniški Bistrici.

Realizacija:

ICRO Domžale
http://www.icro.si

Center za razvoj Litija
http://www.razvoj.si

Občina Dol pri Ljubljani

http://www.dol.si

Občina Domžale
http://www.domzale.si

Občina Kamnik
http://www.kamnik.si

Občina Komenda
Evropski sklad za regionalni razvoj http://www.euskladi.si/skladi/esrr/ V letih 2008 in 2009 je bilo urejenih 15 počivališč ob Kamniški Bistrici (6 v občini Kamnik, 8 v občini Domžale in 1 v občini Dol pri Ljubljani), ki so se deloma realizirala s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru projekta Trkamo na vrata dediščine. V okviru projekta je bila nabavljena večina opreme počivališč (klopi, mize, koši, informacijske in usmerjevalne table, stojala za kolesa) in nekatera otroška igrala. Občine so z znatnimi dodatnimi sredstvi iz posameznih počivališč razvile manjše parkovne ureditve in preproste igralne površine ter jih med seboj povezale z urejenimi potmi. Počivališči z večjimi igrali v Kršmančevem parku in v Športnem parku Domžale pa predstavljata zametek osrednjih mestnih otroških igrišč.

Počivališča in igrišča v občini Kamnik:
• Počivališče na izviru Kamniške Bistrice
• Počivališče pri piknik centru pri Jurju
• Počivališče pri soteski Predoselj
• Počivališče na spodnji postaji žičnice na Veliko planino
• Otroško igrišče v Keršmančevem parku
• Počivališče z manjšim igriščem na Bakovniku

Počivališča v občini Domžale:
• Počivališče pri Homškem jezu
• Počivališče z manjšim igriščem v Homcu pri brvi čez Kamniško Bistrico
• Počivališče v Količevem pri športnem parku
• Počivališče na Viru pri tenis centru
• Počivališče z manjšim igriščem v Parku 88 lip v Domžalah
• Počivališče Šumberk pri brvi čez Kamniško Bistrico
• Otroško igrišče v Športnem parku Domžale
• Počivališče Študa pri Ihanskem mostu

Počivališče v občini Dol pri Ljubljani:
• Otroško igrišče pri osnovni šoli Dol pri Ljubljani

pocivalisca

V letih 2008 in 2009 je bilo urejenih 15 počivališč ob Kamniški Bistrici (6 v občini Kamnik, 8 v občini Domžale in 1 v občini Dol pri Ljubljani), ki so se deloma realizirala s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru projekta Trkamo na vrata dediščine.Počivališči z večjimi igrali v Kršmančevem parku in v Športnem parku Domžale pa predstavljata zametek osrednjih mestnih otroških igrišč.

 
Srce Slovenije
© ICRO april 2009
Oblikovanje in izvedba: Profont