kamniska_bistricaB.png

crta
vizija_rekreacijska_os.jpg

Kolesarjenje je v zadnjem desetletju doseglo silovit razmah. Vedno več ljudi se odloča, da se ob vikendih odpravi na izlet s kolesom po novih, še neodkritih delih naše male deželice. Kolesarski vodniki so zrasli kot gobe po dežju, saj si vse več kolesarjev želi na poti ogledati tudi najrazličnejše naravne in kulturne znamenitosti krajev, skozi katere kolesarijo. Tudi območje ob Kamniški Bistrici ima marsikaj ponuditi sodobnemu izletniku na kolesu. Glede na to, da Kamniška Bistrica izvira v Kamniško Savinjskih Alpah, izliva pa se v Savo na robu Ljubljanske kotline, so kolesarske poti v sistemu kolesarskih poti ob Kamniški Bistrici lahko zelo raznolike (gorske ali zgolj ravninske).

Kolesarjenje povezuje rekreacijo s popoldanskim ali enodnevnim izletništvom v kraje, zanimive zaradi svojih kulturnih, naravnih in drugih zanimivosti. Zato je ključna ideja zasnovati sistem kolesarskih in peš poti ob Kamniški Bistrici, ki bodo ne le med seboj povezale kraje ob reki, temveč v enoten sistem povezale tudi zanimive turistične točke v širši regiji. Tako se ob Kamniški Bistrici med seboj povezujeta dva sistema peš in kolesarskih poti: sistem vzdolžnih poti in sistem krožnih poti.

Sistem vzdolžnih poti pretežno poteka ob vodotoku od izvira Kamniške Bistrice do njenega izliva v Savo in od tam do Ljubljane. Na nekaterih mestih se katera od vzdolžnih poti odmakne od Kamniške Bistrice in teče ob mlinščicah ali pa gre mimo različnih arhitekturno in krajinsko zanimivih ambientov ter mimo različnih kulturnih, naravnih ali tehničnih zanimivosti v neposredni bližini vodotoka.

Sistem krožnih poti prečka glavno vzdolžno smer poti in jih povezuje z izletniškimi zanimivostmi in rekreacijskimi potenciali v zaledju ter tako širšo regijo povezujejo v enoten sistem poti. Krožne poti imajo svoja izhodišča na glavni osi, to je ob Kamniški Bistrici, njihova dolžina pa zadošča krajšim poldnevnim izletom.

Podoben koncept kot za kolesarske poti naj bi veljal tudi za peš poti. Pri tem velja poudariti, da gre pri peš poteh za zasnovo različnih krožnih poti, ki se med seboj sestavljajo v razsežnejši sistem peš poti, ki so na nekaterih mestih vzporedne kolesarskim potem, drugje pa tečejo po svoji poti. Da pa bi sistem kolesarskih in peš poti zares lahko zaživel, bo potrebno na glavni osi razviti bogat program, namenjen izletnikom in rekreativcem

Turistični potenciali

Poleg kolesarskih in peš poti z urejenimi počivališči, na katerih so informacijske table s ključnimi informacijami o rekreacijsko izletniških, kulturnih in izobraževalnih vsebinah, bo območje ob Kamniški Bistrici obiskovalcem nudilo še vrsto drugih rekreacijskih atrakcij, kot so otroška igrišča s kompleksnimi igrali in drugimi ureditvami za igro otrok, poti za jahanje, organizirani prostori za piknike ter vrsto drugih ureditev, ki bodo pomagali osvetliti potenciale prostora in zgraditi njegovo specifično identiteto ter območje povezati z drugimi zanimivostmi v prostoru. Glede na značilnosti prostora lahko ključne turistično-rekreacijske potenciale strnemo v sledeče regionalno zaokrožena območja:

A - Gorska dolina Kamniške Bistrice z razsežnimi prodišči, soteskami…
B - Dolina od Stahovice do Kamnika s prvimi mlinščicami, apnenicami
C - Staro naselbinsko jedro Kamnika s srednjeveškim jedrom
D - Izjemna krajina z najstarejšo mlinščico, starimi mlini, arboretumom…
E - Industrijsko območje Domžal s tehnično dediščino
F - Območje starih, še delujočih valčnih mlinov, sotočje s Savo

turisicni_potencial.jpg

Gorska dolina Kamniške Bistrice z razsežnimi prodišči, soteskami

Kamniška Bistrica je tipičen hudournik z veliko erozijsko močjo. Zaradi planin in kristalno čiste reke že sedaj privablja številne ljubitelje rekreacije - gornike, kolesarje, ribiče, smučarje, pa tudi številne izletnike. Dolina Kamniške Bistrice, je namreč izhodišče za številne izlete na bližnje ali bolj oddaljene vrhove Kamniških Alp. Iz doline je možen tudi dostop z gondolo na Veliko planino, ki s svojo etnološko arhitekturno dediščino planšarskega naselja privablja številne obiskovalce. Osnovni pečat temu območju dajejo torej planine, neokrnjena narava in najrazličnejše aktivnosti povezane s planinami.

  Images/zivimo_z_reko
turisicni_potencial_shema.jpg
 
Srce Slovenije
© ICRO april 2009
Oblikovanje in izvedba: Profont